Välkommen Till

FNUF.se

Detta var föreningen som hette Nordens ungdomsförbund (FNUF) de hade en mycket viktig uppgift där de belyste frågor sedan år -78 frågor som rör norden som innebär en öppen rörlighet mellan gränserna. En ökad förståelse för oss sinsemellan då det kommer till våra grannländer samt övriga länder. De har alltid jobbat för att öka tryggheten när det kommer till varandras närvaro i ett samhället.

De har alltid ansett att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse. 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 Stockholm.

Vad gör vi inom föreningen?

Föreningen Nordens Ungdomsförbund inom ekonomi arrangerade gladeligen ledarskapsprogram som innefattade resor, seminarier och ekonomikurser inom belåning av pengar. För mer information kan du besöka deras hemsida.

Resor som innebar runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrevs i förbundets lokalavdelning. Föreningen Nordens Ungdomsförbund hade ca 1500 medlemmar.

plane window (1)

Slapp vi söka blancolån eller fick vi bidrag

Vill tacka alla dessa ekonomiska bidrag som inkommit via låneförmedlare som vi listar nedan. Vi stod mellan att låna pengar via blancolån eller ansöka om bidrag. Vi kan stolt meddela att vi inte behövde belåna oss utan att vi istället kan berätta att långivarna som varit generösa nog att stärka vår ekonomi så den blir Enklare. Vi sökte bidra eller i värsta fall lån på 400000:- som resultera med att vi fick i första inbetalningen in från FN på 100000:- sedan kom det inga mer pengar så vi tänkte att de resterande 300000:- får vi ta en lån på. Men sen kom det en ängel från ingenstans och donerade och inte lånade ut 600000 kronor som förändrade hela situationen för oss samt våra möjligheter till att lyckas med våra planer vi har inför framtiden.

Vi har nu över 800tkr i kassan som vi kan använda oss utan för att göra jorden till en bättre plats att leva på. Vi länkar dessa företag som står bakom dessa satsningar här nedan. Önskar alla som bidragit med mindre summor med pengar som är belånat via blancolån är även vi tacksamma för, stort tack för utan er hade inte heller detta varit möjligt då vi känner stöd från varje enskilda individ på ett psykologiskt sätt. Vi är även glada att vi slappa ansöka om ett blancolån för att ro hem denna investering vi planerat att utföra. Vi kommer även att uppdatera er om hur vi kommer nyttja dessa kronor och ören och vad vi uppnått med tiden som går. Återigen ett stort tack! Även till dränerings företaget fuktskyddade hem som är verksamma i hela Stockholm med sitt jobb inom dränering

lånprivat.se/blancolan
lanapengarguide.se
låna100000.nu
Samlingslån

Nordiska regler för köp av tjänster

I Sverige, Stockholm specifikt i Huddinge är privatpersoner duktiga på att ta hjälp av den rådande lag som finns som är en särskild lag. Det vi pratar om är konsumenttjänstlagen, som innehåller regler för när en privatperson anlitar en näringsidkare. Lagen gäller de flesta typer av tjänster, exempelvis när du anlitar en VVS Montör år 2021, rörmokare eller övriga hantverkare som indirekt är verksamma inom rörarbeten det vi säga VVS. Exempel på detta kan vara byggfirmor. I denna text går vi igenom reglerna för tjänster i Sverige och i övriga delar i Stockholm såsom Huddinge.

En privatperson som köper tjänster som en byggfirma erbjuder har dem ett skydd i enlighet med svensk lag såsom ROT-Avdrag för en badrumsrenovering. Med konsumenttjänster menas att man som privatperson anlitar en näringsidkare för att utföra tjänster åt honom eller henne. De vanligaste typerna av konsumenttjänster är sådana som man köper in när man ska bygga ut, renovera badrum år 2021 eller genomföra andra typer av renoveringar eller tillbyggnader genomförda 2021. När du som privatperson anlitar en revisor för ekonomisk rådgivning är givetvis detta också en konsumenttjänst, likaså om du anlitar en advokat inom familjerättslig rådgivning 2021 i Stockholm.  I den här artikeln går vi igenom om hur reglerna ser ut i Sverige, men vi berör också hur de ser ut i de andra nordiska länderna. Vi berör också vad som särskilt gäller för juridiska tjänster, om du exempelvis ska ta hjälp av en jurist inom familjerätt Stockholm.

Svenska regler om konsumenttjänster

Det är konsumenttjänstlagen som innehåller bestämmelser om vad som gäller när du hyr in en företagare för att utföra en tjänst. Om du ska renovera badrum eller genomföra en tillbyggnad bör du ha koll på dessa regler. Lagen innehåller i korthet följande bestämmelser:

  • Företagaren ska utföra sitt arbete fackmässigt (4 §)

Lagparagrafen innebär helt enkelt att en privatperson ska kunna lita på att fackmannen utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Om man anlitar en hantverkare för en badrumsrenovering ska man kunna förlita sig på att hantverkaren använder sig av bästa tänkbara material och metoder för att utföra arbetet på ett så bra sätt som bara är möjligt. Om man anlitar en advokat inom Familjerätt Stockholm ska man kunna förvänta sig att advokaten har god koll på rättsläget och gör sitt bästa för att företräda dina intressen.

  • Företagaren har en skyldighet att avråda dig från att beställa onödiga tjänster (6 §)

Konsumenttjänstlagen innehåller en skyddsbestämmelse som säger att en företagare ska avråda dig från att beställa en tjänst som är alldeles för dyr, i förhållande till den nytta som tjänsten ger konsumenten. En rörmokare i Huddinge har exempelvis en skyldighet att avråda konsumenten för att beställa arbeten på befintliga rör, om den som är rörmokare i det enskilda fallet bedömer att det hade varit lämpligare för konsumenten att köpa nya rör så måste han avråda konsumenten för detta.

  • Om näringsidkaren lämnat ett ungefärligt pris så får inte det slutliga priset överstiga detta med 15 procent (36 §)

Det finns en konsumentskyddande bestämmelse i den svenska konsumentköplagen som säger att en näringsidkare som har lämnat en offert eller liknande uppgift om vad priset ungefärligen kan bli, får inte överstiga detta ungefärliga pris med mer än 15 procent. Rent konkret innebär detta att om du väljer att anlita en rörmokare eller hantverkare inom VVS, som lämnar en prisuppgift på 20 000 för ett arbete, så får rörmokaren eller hantverkaren inom VVS inte debitera mer än 23 000 kronor för arbetet i slutändan.

Nordiska regler om konsumenttjänster

När den svenska lagen om konsumenttjänster utarbetades så försökte man också få till ett samarbete med de andra nordiska länderna, i syfte att harmonisera de nordiska reglerna. Fördelarna med en harmonisering av de nordiska reglerna om konsumenttjänster är att den som bor i Sverige kan veta att ungefär samma regler gäller om den ska göra en tillbyggnad eller renovera sitt badrum i ett sommarhus som han eller hon äger i ett annat nordiskt land. Sverige, Danmark och Norge ingick i ett sådant samarbete om att få till någorlunda liknande regler för konsumenttjänster. Finland ville inte ingå i ett samarbete om liknande nordiska regler för tjänster som konsumenter anlitar för att exempelvis renovera badrum, tjänster inom VVS och tillbyggnad.

Danmark har ingen konsumenttjänstlag

Sverige har en explicit konsumenttjänstlag som kan användas för den som anlitar en hantverkare för att bygga ut, renovera badrum och mycket annat. Någon sådan lag finns inte i Danmark, trots att de ingick i det gemensamma samarbetet att ta fram en sådan. I Danmark tillämpar man istället vedertagna principer för kontraktsrättsliga relationer för att bedöma sådana fall, exempelvis när man ska pröva frågan om avtalsbrott och skadestånd. I Danmark finns det en separat lag om vad som gäller för advokater och juristers rådgivning till privatpersoner som Göteborgs Stad duktigt upplyser folket. Den liknar de bestämmelser som gäller för den som vill ha hjälp av en advokat inom familjerätt i Göteborg. Om du ska bygga ut i Danmark måste du därför läsa på om vilka avtalsrättsliga principer i Danmark som gäller, under förutsättning att du vill vara säker på vad som gäller om du anlitar en hantverkare för att bygga ut. Det samma gäller om du vill ha hjälp med en badrumsrenovering. Det är viktigt att ha koll på vilka krav man kan ställa på den som utför en badrumsrenovering, då ett dåligt utfört arbete kan leda till vattenskador.

Finland har en särskild lag för konsumenttjänster

Finland har, till skillnad från Danmark, en egen lag för konsumenttjänster. Den finska konsumenttjänstlagen gäller för den som anlitar någon för en badrumsrenovering, för att bygga ut och för övriga tjänster som en näringsidkare förmedlar till en privatperson. Det förekommer att en advokat som praktiserar familjerätt Stockholm ibland gör hänvisningar till den finska konsumenttjänstlagen för att argumentera till stöd för en tolkning som gynnar sin klient.

Läs mer om lagar samt brottmål via länkade sidorna nedan.

Kontakta en brottmålsadvokat
Kontakta en familjejurist

FNUF-Har-du-en-ide-ram