Om oss

Det här är en beskrivande sida om Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF). Sidan tillhör inte FNUF eller ska ses som någon officiell information om den, utan det här är en beskrivande utomstådeuppskattar samarbete mellan nordiska ungdomar och föreningens verksamhet.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund är en ideell förening som har verkat för ökat nordiskt samarbete och som har uppburit statsbidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Verksamheten verkar till stor del vara vilande just nu. Det är dock viktigt att det framöver finns en plats för ungdomar inom föreningen Norden - vilket det verkar göra inom ramen för deras verksamhet ung i norden. Ungdomar behövs i det nordiska samarbetet för att över tid kunna skapa ett fungerande nordiskt samarbete.